Keterangan Waris

Berkas yang diperlukan :

  • Fotocopy KK semua Ahli Waris
  • Fotocopy KTP semua Ahli Waris
  • Fotocopy Akta Kematian
  • Surat pernyataan ahli waris bermaterai yang sudah di tanda tangan Lurah dan sudah di cap

 0 total views